Mirë se erdhët në Ebaufix

Tiefengrund

Lyerje bazike për siperfaqe të
brendshme dhe të jashtme

Lyerje bazike për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme para aplikimit të lyerjeve përfundimtare.

Përdorimi: Lyerje bazë para ngjyrosjes me ngjyra disperzive, para gletimit me glet-masë, akryl lidhës dhe para aplikimit të llaqeve suvatuese dhe fasadave minerale dhe akrilike. Akyrl Emulzion zbutet me ujë në propocion 1:1. Baza që lyhet me Akryl Emulzion duhet të jetë e fortë, e pastër dhe e thatë.

Aplikimi: me brushë, brushë cilindrike ose me mjete spërkatëse. Për 1m2 nevojiten 100 gr Akryl Emulzion. Mjetet e punës duhet të pastrohen menjëherë pas përfundimit të punës me ujë. Pamja: lëng qumështor Densiteti: 1.00kg/l PH: 8-9

Konsumi: L/m2 – 1L =10 m2

Paketimi: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg

Temperatura e Aplikimit: +5°C – +25°C

Magazinimi: Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtëpërdrejtë ndaj diellit dhe nga ngricat.

Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj nga data e prodhimit.