Mirë se erdhët në Ebaufix

Fassadex E50

Akrylat Fassadex -
Ngjyrë për përdorim të jashtëm

Përdorimi: Akrylat Fassadex i jashtëm është produkt i gatshëm për përdorim, i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të jashtme. Karakterizohet nga fuqia mbuluese dhe bardhësia, nivelimi, ngjitja dhe tharja e shpejtë.Përfundimi rezulton me një sipërfaqe mat, me rezistencë të lartë ndaj agjendëve gërryes.

Aplikimi: Akrylat Fassadex i jashtëm aplikohet me rrul, brushë cilindrike, furçë ose pompë. Masa duhet të përzihet para përdorimit. Për 1m2 nevojiten 250-300gr Akrylat Fassadex i jashtëm, aplikimi mund të bëhet në dy duar (shtresa), mbi sipërfaqet në gjendje të mire dhe jo të degraduara. Baza ku vendoset Akrylat Fassadex i jashtëm, duhet të jetë e pastër dhe e pa pluhur.Paisjet dhe veglat e punës duhet të pastrohen menjëherë pas aplikimit të produktit.

Paketimi: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg.

Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C

Magazinimi: Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtëpërdrejtë ndaj diellit dhe nga ngricat.

Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj nga data e prodhimit.