Mirë se erdhët në Ebaufix

Fassadex E50

Akrylat Fassadex -
Ngjyrë për përdorim të jashtëm

Përdorimi: Akrylat Fassadex i jashtëm është produkt i gatshëm për përdorim, i cili aplikohet për lyerjen, mbrojtjen dhe dekorimin e mureve, tavaneve dhe hapësirave të jashtme. Karakterizohet nga fuqia mbuluese dhe bardhësia, nivelimi, ngjitja dhe tharja e shpejtë.Përfundimi rezulton me një sipërfaqe mat, me rezistencë të lartë ndaj agjendëve gërryes.

Aplikimi: Akrylat Fassadex i jashtëm aplikohet me rrul, brushë cilindrike, furçë ose pompë. Masa duhet të përzihet para përdorimit. Për 1m2 nevojiten 250-300gr Akrylat Fassadex i jashtëm, aplikimi mund të bëhet në dy duar (shtresa), mbi sipërfaqet në gjendje të mire dhe jo të degraduara. Baza ku vendoset Akrylat Fassadex i jashtëm, duhet të jetë e pastër dhe e pa pluhur.Paisjet dhe veglat e punës duhet të pastrohen menjëherë pas aplikimit të produktit.

Paketimi: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg.

Temperatura e aplikimit: +5°C – 25°C

Magazinimi: Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtëpërdrejtë ndaj diellit dhe nga ngricat.

Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj nga data e prodhimit. 

Norvir online in india Is estrace bioidentical Tizanidine and ambien Buy celebrex 200mg online from Carson City Where to buy zestril 2.5mg online in Montreal Accupril side effects constipation Meloxicam cautions Where to buy imitrex 25mg in North Dakota Death as a result of coreg Buy jalyn online usa