Mirë se erdhët në Ebaufix

Fasadë TF20

Fasadë dekorative plastike – Full Abrib
për pigmentim, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Përbërja: Llaç i bardhë dekorativ, në gjendje të lëngët. Është produkt me cilësi të lartë i gatshëm për përdorim dhe i lehtë për aplikim. Fasada dekorative Transparent Full Abrib përdoret për hapësira të brendshme dhe të jashtme, të cilat janë të dedikuara për pigmentim me sistemin Ebaufix Classic Collection, si dhe sisteme tjera të ngjyrave kompjuterike. Baza ku aplikohet Fasada dekorative Transparent Full Abrib duhet të jetë e fortë dhe e pastër.

Aplikimi: aplikohet me vegël të çeliktë në trashësi me kokërrizat që përmban llaçi dekorativ. Strukturimi bëhet me vegël plastike deri sa llaçi është i përpunueshëm. Produkti i finalizuar është i fortë, i rezistueshëm ndaj ujit dhe kushteve të ndryshme atmosferike.

Përdorimi: Brenda 2 orësh, të mos përzihet me materiale tjera.

Konsumi: 1.5mm – 2.0mm – 2.5 kg/m2 2.0mm – 2.5mm – 3.2 kg/m2 2.5mm – 3.0mm – 4.0 kg/m2

Paketimi: 25kg

Temperatura e përdorimit: +5°C – 25°C. Pastrimi mjeteve të punës menjëherë pas përdorimit.

Magazinimi: Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtëpërdrejtë ndaj diellit dhe nga ngricat. 

Is estrace bioidentical Order imitrex with mastercard Where to buy risperdal 3mg online in Kelowna Is it safety to buy pristiq online Buy eldepryl online from Jefferson City Death as a result of coreg Where to buy zestril 2.5mg online in Montreal Propranolol and joint pain Coreg ingredients carvedilol ingredients Janumet xr precio 28 tabletas