Mirë se erdhët në Ebaufix

Fugenfill 650

Fugenfill 650 -
Fugë për pllaka në dysheme - E hirtë

Për mbushjen e zbrazëtirave mes pllakave të ngjitura në dysheme.

Mënyra e përdorimit: aplikohet 12 orë pas ngjitjes së pllakave dhe është e përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Sipërfaqja e aplikimit: e pastër, e thatë dhe pa yndyrëra.

Përbërja: çimento e hirtë, minerale dhe aditivëve përkatëse.

Përzierja: 20 deri në max. 25 % me ujë në raport me sasinë e fugës.

Kushtet e aplikimit: prej +5°C deri +35°C.

Paketimi: 2kg, 5kg.

Kushtet e ruajtjes: ambiente të thata e pa lagështi.

Afati i materialit në paketim: 12 muaj. 

Cheap meloxicam Pay for tamiflu by american express Where to buy norvasc 2.5mg in Arkansas online Is estrace bioidentical Strattera adults Macrobid macrocrystals monohydrate 10 0mg oral capsule Order januvia 25mg online with american express Generic persantine from Columbus Lansing shipping skelaxin 400mg Buy cleocin from Jefferson City