Mirë se erdhët në Ebaufix

Betonkontakt

Beton kontakt siguron ngjitjen e fortë të fasadave dekorative, llaçit, dhe hidroizoluesve.

Përdorimi: përdoret në industrinë e ndërtimtarisë, është masë e gatshme për përdrorim. Sipërfaqja ku aplikohet Ebaufix Beton Kontakt duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa mbetje të tjera. Beton Kontakt arrinë të depërtojë brenda poreve të betonit, në këtë menyrë funksionon si shtresë lidhëse ndërmjet substratit dhe bojës, ngjitësit, llacit ose fasadës.

Aplikimi: Ebaufix Beton Kontakt duhet të perzihet mirë para aplikimit, siguron ngjitjen e më vonshme në beton, aplikohet në ambiente të jashtme dhe të brendshme. Aplikohet me brushë ose cilindër, para se të aplikohen shtresat tjera të materialeve.

Pamja: Emulzion me kokërra kuarci.

Konsumi: 150-200 g/ m2, në varësi të absorbuesit të substratit. Paisjet dhe veglat e punës duhet të pastrohen menjëherë pas aplikimit të produktit.

Paketimi: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg

Temperatura e Aplikimit: +5°C – 25°C

Magazinimi: Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtëpërdrejtë ndaj diellit dhe nga ngricat.

Afati i qëndrueshmërisë: 12 muaj nga data e prodhimit 

Buy celebrex 200mg online from Carson City Coreg ingredients carvedilol ingredients Methocarbamol side effects Macrobid macrocrystals monohydrate 10 0mg oral capsule Protonix contraindications What is advair diskus Does prozac cause hair loss Death as a result of coreg Off label use of propranolol Strattera ddmac letter