Mirë se erdhët në Ebaufix

StyroFix 201

Styrofix 201
Ngjitës për Stiropor - I Bardhë

Ka përdorim special për elemente të lehta siç janë pllakat e stiroporit.

Mënyra e përdorimit: aplikohet në shtresë të hollë dhe është i përshtatshëm për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

Sipërfaqja e aplikimit: e pastër, e thatë, pa yndyrëra.

Përbërja: çimento e bardhë, minerale dhe aditivë.

Përzierja: 25 deri në max. 30 % me ujë në raport me sasinë e ngjitësit.

Kushtet e aplikimit: prej +5°C deri +35°C.

Paketimi: 25kg.

Kushtet e ruajtjes: ambiente të thata e pa lagështi.

Afati i materialit në paketim: 12 muaj.