Mirë se erdhët në Ebaufix

Fugenfill 401

Fugenfill 401 -
Fugë për pllaka muri - E bardhë

Përdoret për mbushjen e zbrazëtirave mes pllakave të ngjitura në mur.

Mënyra e përdorimit: aplikohet 12 orë pas ngjitjes së pllakave dhe është e përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Sipërfaqja e aplikimit: e pastër, e thatë dhe pa yndyrëra.

Përbërja: çimento e bardhë, minerale dhe aditivë.

Përzierja: 20 deri në max. 25 % me ujë në raport me sasinë e fugës.

Kushtet e aplikimit: prej +5°C deri +35°C.

Paketimi: 2kg, 5kg.

Kushtet e ruajtjes: ambiente të thata e pa lagështi.

Afati i materialit në paketim: 12 muaj.