Mirë se erdhët në Ebaufix

Fassade F10

Fasadë Dekorative Full 1.0 – 1.5mm, 2.0mm

Fasadë Minerale është produkt i parapërzier, me kokrriza1 deri në 3 mm në përmbajtjen e vet, e përforcuar me rezina.

Ebaufix Fasadë Minerale ofron: Aftësi të lartë kundrejt thithjes se ujit në bazë të DIN 18550. Aftësi të lartë për avullimin e ujit prej sistemit (efekti i frymëmarjes së sistemit). Veti të standardizuara dhe stabël. E përshtatshme për aplikime të brendshme dhe të jashtme. Parandalon krisjen ose çarjen e mureve shumë më mirë se llaçi normal. Aplikohet shumë lehtë. Klasifikohet në kategorine e llacit GP CS IΙ, W2 sipas standartit ΕΝ 998-1.

Udhëzime përdorimi: Substrati duhet të mos ketë mbetje pluhuri, yndyre ose mbetje të natyrave të tjera. Rekomandohet që përpara aplikimit të Ebaufix Fasadë Minerale, substrati të lyhet me Ebaufix Ngjyrë Bazë, e cila ul aftësinë thithëse të substratit për të siguruar strukturë dhe paraqitje homogjene në të gjithë sipërfaqen.

Fushat e aplikimit: Ebaufix Fasadë Minerale përdoret për të krijuar një sipërfaqe me reliev, qe nuk përthith ujë dhe aplikohet mbi substrate ku kërkesa për ngjitshmëri dhe elasticitet është e madhe. Ebaufix Fasadë Minerale është shtresa përfundimtare. Në kombinim me ngjitesat e stiroporit formojnë sistemin e termoizolimit.

Aplikimi: Ebaufix Fasadë Minerale hidhet në ujë të pastër duke e përzier vazhdimisht, derisa një masë kremoze të formohet. Përziersi duhet të jetë i pastër, për të mënjanuar ndikimin në ngjyrën e fasadës. Fasada aplikohet me dorë, duke përdorur vegël metalike. Më pas fasada punohet me vegël plastike duke i dhënë drejtim horizontal, vertikal ose rrethor, në varësi të strukturës përfundimtare që kërkohet. Koha e punës varet nga aftësia ujëthithëse e substratit dhe temperaturës së ambientit gjatë aplikimit.

Konsumi: Afërsisht 1,4 kg/m /mm trashësi aplikimi të fasadës. Rekomandohet të aplikohet ne trashësi 1,5- 2 mm.

Paketimi: thasë 25kg.

Jetëgjatësia: 12 muaj nga data e prodhimit, nqs ruhet në paketimin origjinal dhe të padëmtuar, në vende të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat.

Verejtje: Temperaturat gjatë aplikimit duhet të jenë mbi +5 C. Baufix Fasadë Minerale përmban çimento dhe vepron si produkt bazik kur vepron me ujin, dhe klasifikohet si irritant. 

Lansing shipping skelaxin 400mg Does macrobid work Pay for tamiflu by american express Macrobid macrocrystals monohydrate 10 0mg oral capsule Does prozac cause hair loss Generic persantine from Columbus Where to buy norvasc 2.5mg in Arkansas online