Mirë se erdhët në Ebaufix

FlexFix 601

FlexFix 601
Ngjitës shtresëhollë për pllaka

Ngjitës me bazë çimento, i përbërë nga rërë mermeri shumë cilesore me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe aditivë special të modifikuar. Teknologjia e avancuar në shpërndarjen granulometrike dhe përbërësit special i japin produktit cilësi të shkëlqyer në fleksibilitet dhe punueshmëri, çka e bën këtë ngjitës ideal për ngjitjen e pllakave të mermerit, gurit natyror, granitit, mozaikekeve.

Fusha e aplikimit: Shumë i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave të mermerit, pllakave të gurit, mozaikëve, pllakave me spesor të lartë në suporte me bazë çimento, për dysheme dhe mure, në ambjente të jashtme dhe të brëndshme ku ka prani të madhe lagështie. I rekomandueshëm për fasada, tarraca, për ambjente me ngrohje qëndrore, për ambjente që janë pjesë e vibrimeve, shtypjeve të vazhdueshme, gjithashtu për ngjitjen e pllakës mbi pllakë (në këtë rast duhet që pllakat të jënë të qëndrueshme dhe të palevizshme), për ambjente industriale, për suporte të valëzuara dhe të paqëndrueshme (kjo si rezultat i elasticitetit dhe deformueshmërisë së lartë).

Përzieni 6-7 litra ujë të pastër me 25kg FlexFix, përzieni masën e krijuar me një përzierës elektrik deri sa të formohet një masë homogjene dhe pa kokërriza. Lëreni në qetësi për 10 minuta dhe më pas përzieni përsëri përpara përdorimit. Koha e punueshmërisë së përzierjes është 2-3 orë në kushte normale temperaturash (20°C).

Ngjyra: Bardhë Konsumi: 2.5-5 kg/m2

Magazinimi: Të ruhet në vënde të thata mbi paleta druri

Koha e magazinimit: 12 muaj nga data e prodhimit

Temperatura e aplikimit: +5°C deri në +35°C