Mirë se erdhët në Ebaufix

Easyfix 121

Easyfix 121
Ngjitës për pllaka të rënda - I Bardhë

Mënyra e përdorimit: Ka përdorim special për elemente të rënda siç janë pllakat e mermerit, granitit, tjegulla, gurë dhe elemente të betonit. I përshtatshëm për përdorim të jashtëm.

Sipërfaqja e aplikimit: e pastër, e thatë, pa yndyrëra. Përbërja: çimento e bardhë, minerale dhe aditivë.

Përzierja: 25 deri në max. 30 % me ujë në raport me sasinë e ngjitësit.

Kushtet e aplikimit: prej +5°C deri +35°C.

Paketimi: 25kg.

Kushtet e ruajtjes: ambiente të thata e pa lagështi.

Afati i materialit në paketim: 12 muaj.