Mirë se erdhët në Ebaufix

QuickMix 10

QuickMix 10
Llaç Bazik - I Hirtë

Mënyra e përdorimit: për suvatime përfundimtare mbi beton, elemente të betonit, tjegulla dhe materiale tjera të ndërtimit. Aplikohet me makinë, në mure të jashtme, të brendshme, tavane dhe fasada. Sipërfaqja e aplikimit: e pastër, e thatë dhe pa yndyrëra.

Përbërja: çimento e hirtë, gëlqere e hidratuar, karbonate minerale dhe aditivë.

Përzierja: 20 deri në max. 25 % me ujë në raport me sasinë e llaçit.

Kushtet e aplikimit: prej +5°C deri +35°C.

Paketimi: 25kg.

Kushtet e ruajtjes: ambient të thatë e pa lagështi.

Afati i materialit në paketim: 12 muaj.