Mirë se erdhët në Ebaufix

PutzGrund 22

Putzgrund 22
Akryl lidhës

Nënshtresë çimentoje me performancë të lartë për nënshtresat e betonit për jashtë dhe brenda.

Kompozimi: Putzgrunde 22 është një llaç i thatë i prodhuar nga çimentoja Portland, rëra e situr dhe lëndë shtuese specifike për të përmirësuar lehtësinë e përdorimit dhe ngjitjes. Përdorimi Putzgrunde 22 përdoret si nënshtresë me bazë çimentoje mbi tulla ose nënshtresa betoni në mure dhe tavane para se të aplikohen suvatë me bazë gëlqereje dhe çimentoje. Sipërfaqja duhet të jetë pa pluhur dhe papastërtira, etj. Çdo gjurmë vaji, yndyre, paste, etj. duhet të hiqet më përpara.

Përzierja: Putzgrunde 22 aplikohet duke përdorur spërkatës suvaje, të tillë si FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL dhe të ngjashme. Aplikohet në një shtresë të vetme deri në një trashësi prej 4-5 mm. Pas përzierjes me ujë, llaçi duhet të aplikohet brenda dy orësh. Suvaja duhet të aplikohet me shtresën e mëparshme të poshtme akoma të freskët dhe në çfarëdo rasti, brenda 3-4 orësh pas aplikimit, në varësi të kushteve të temperaturës dhe lagështisë. Llaçi i freskët duhet të mbrohet nga ngrica dhe tharja e shpejtë. Meqenëse forcimi i llaçit varet nga tharja e çimentos prej ujit, sugjerohet një temperaturë prej +5°C si vlerë minimale për aplikimin dhe për arritjen e forcimit të mirë të llaçit. Poshtë kësaj vlere, tharja do të vonohet shumë dhe nën 0°C, llaçi i freskët ose iforcuar pjesërisht mund të çahet nga ngrica. Pas aplikimit, suvaja duhet të jetë e njëtrajtshme dhe kompakte; uji i tepërt mund të kompromentojë ngjitjen e suvasë. Putzgrunde 22 duhet të përdoret në gjendjen e tij origjinale pa shtimin e materialeve të tjera.

Ruajtja: Ruajeni në një vend të thatë për jo më shumë se 12 muaj. Cilësia Putzgrunde 22 është subjekt i testimit të kujdesshëm dhe konstant në laboratorët tanë. Lënda e parë e përdorur është zgjedhur dhe kontrolluar me rreptësi.